şeytanlıq

şeytanlıq
is. Xəbərçilik, casusluq, çuğulluq. <Dəmirqaya:> Mirzəağa məni aldadıb. O casusdur. Mən onun etdiyi şeytanlıqlara şahidəm. H. N.. Şeytanlıq etmək (eləmək) – xəbərçilik etmək, çuğulluq etmək, casusluq etmək, xəbərçiliklə, çuğulluqla məşğul olmaq, şeytanlamaq. <Namaz:> İndi məlum olur ki, belə ustalıq ilə söz qayırmaq, şeytanlıq eləmək onların işi imiş. M. F. A.. <Həsən:> Sən bir fikir elə, qol saatın ilə bilərziyini aparsam, Allahın izniylə on pud qənd alaram, heç də gətirib burada satmaram ki, şeytanlıq edib tutdursunlar. Qant.. <Sərvinaz:> <Fətişin> şeytanlıq eləyib, camaatı nahaqdan tutdurmasından deyəydi. İ. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • deyicilik — is. Şeytanlıq, xəbərçilik. Deyicilik etmək – şeytanlıq etmək, xəbərçilik etmək, xəbər vermək. <Dəmirov:> Görəsən, məndən kim deyicilik eləyib? Yoxsa bu, rayona gələndən mənim üstümə belə bu qədər düşməzdi. S. R.. Bir az qabaq yoldaşın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeytani — ə. 1) şeytana aid olan; 2) şeytanlıq, xəbərçilik, çuğulluq; 3) yuxuda cinsi əlaqədə olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şeytənət — ə. 1) şeytanlıq, iblislik; 2) hiyləgərlik, fəsad, fitnə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çuğul — is. Xəbərçi, şeytanlıq edən adam. Qaçaq Nəbi gün yağlanmamışdan durur, həndəvərə göz gəzdirir. Həcərin «Ay Nəbi, niyə yatmırsan?» sorğusuna qarşı, «çuğul ölməyib» deyə cavab verirdi. S. R.. Gəzir könülləri söz yaza yaza; Çuğul xəbər verir bunu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çuğulçuluq — is. Xəbərçilik, şeytanlıq. <Bayram:> İndi sən <Pərzad> istərsənmi ki, mən özümü bədnam edib, çuğulçuluq adını üstümə götürüm? M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çuğulluq — is. Xəbərçilik, şeytanlıq. <Bayram:> İndi sən <Pərzad> istərsənmi ki, mən özümü bədnam edib, çuğulçuluq adını üstümə götürüm? M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deyici — 1. sif. Söyləyən, danışan. Bu sözün deyicisi kimdir? 2. is. məc. Araqarışdıran, şeytanlıq edən. Adamın min yeyicisi olsun, bir deyicisi olmasın. (Ata. sözü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeytançılıq — dan. bax şeytanlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeytənət — <ər.> klas. Şeytanlıq, iblislik; hiylə, fitnə, fəsad. <Bu ləkə> Naxçıvan ilə Lənkəran qulluqçularının içinə çox vaxtdan bəri düşən şeytənət ləkəsidir. C. M.. Otellonun poruçiki, Yaqo ki onun ziri dəstində qulluq edirdi, öz ağasından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”